Súkromná jazyková škola sa od svojho vzniku v roku 2003 venuje kvalitnému jazykovému vzdelávaniu pre všetky vekové kategórie. Uplatňujeme najnovšie trendy vo výučbe prostredníctvom stabilných kvalifikovaných interných vyučujúcich ako aj zahraničných lektorov v zmysle štandardov európskeho vzdelávania.

Škola je akreditovaným centrom spoločnosti ETS na prípravu a vykonávanie certifikátov TOEFL, TOEIC a TOEIC Bridge, Cambridge certifikátov a ponúka tiež prípravu ako aj vykonanie štátnych jazykových skúšok z anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka a prípravu na nemecký Sprachdiplom.

 

 

 

 Copyright © 2005-2010 Jazykové Centrum, Šaľa. Kontakt: info@jazykovecentrum.sk
              Všetky práva vyhradené.